Over Kuhlkamp Korenfestival

Het Kühlkamp Koren Festival is in het leven geroepen na de Landesgartenschau van 2003. Ter gelegenheid van dit grensoverschrijdende evenement is onder meer het Openluchttheater Brilmansdennen volledig vernieuwd.

Sindsdien worden er jaarlijks vele voorstellingen gehouden in dit theater.

In 2005 is het korenfestival voor de eerste keer georganiseerd en mede mogelijk gemaakt door sponsoring van de firma Kühlkamp. Sindsdien heeft het korenfestival een vaste plek veroverd in het jaarlijkse aanbod van het openluchttheater.

Het bestuur heeft vanaf het begin het programma zodanig samen te stellen, dat bezoekers een veelzijdig aanbod krijgen van wat koren te bieden hebben en welke verschillende genres er zijn.

Het aanbod varieert van klassiek tot pop, van negro-spirituals tot volksliederen, van byzantijns tot barbershop en van musical tot soul&gospel.

Om dit gevarieerde aanbod te realiseren nodigt het bestuur daarom elk jaar koren van verschillende disciplines uit: mannenkoren, vrouwenkoren, gemengde koren, popkoren, soul&gospelchoir, etc.

Tevens wordt er naar gestreefd om grensoverschrijdend uit te nodigen en dat betekent dikwijls de aanwezigheid van één of meerdere koren uit de Duitse grensstreek.

Inmiddels hebben vele koren van hun belangstelling blijk gegeven. Deze koren worden op de uitnodigingslijst geplaatst. Elk jaar bepaalt het bestuur welke 8 à 9 koren voor het korenfestival worden uitgenodigd. Meer koren is gezien de tijdspanne van de middag niet haalbaar.

In principe wordt het Kühlkamp Koren festival gehouden op één van de eerste zondagmiddagen na de zomervakantie. Dat betekent veelal vanaf het laatste weekend in augustus tot ongeveer half september.

Voor 2016 staat het korenfestival gepland op zondag 9 september 2016.

De toegangsprijs is bewust laag gehouden om dit korenfestival voor een breed publiek toegankelijk te maken. Eén van de doelstellingen is immers om het publiek kennis te laten maken met wat koren in verschillende genres hebben te bieden.

De toegangsprijs bedraagt € 7,-. Kinderen t/m 12 jaar hebben vrije toegang mits onder begeleiding van een betalende volwassene.